💫بهترین کشور برای آغاز یک کسب و کار: تایلند

💫بهترین کشور برای تاسیس دفتر مرکزی کسب و کار: سوییس

💫قدرتمندترین کشور جهان: ایالات متحده ی آمریکا

💫بهترین کشور برای زنان: دانمارک

💫بهترین کشور برای تحصیل: بریتانیا

💫بهترین کشور برای گذراندن آسوده ی دوره ی بازنشستگی: نیوزیلند

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page