💥دلیل اصلی مردود شدن در ویزای توریستی کانادا هم یکی از عوامل زیر است:

💫نداشتن بودجه کافی برای پرداخت هزینه های سفر
💫ضعیف بودن شرایط مالی فرد دعوت کننده شما
💫هدف از سفر برای آفیسر قانع کننده نباشد و او بر این عقیده باشد که شما قصد اقامت بلند مدت در کانادا را دارید
💫سابقه سفرهای قبلی شما
💫نداشتن برنامه درست و مشخص برای سفر
💫عدم ارسال درست و کامل مدارک و فرم ها
💫پیوند های شما با کشور مبدا

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page