❌به گزارش CBCدر تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۱۷، جمعیت مهاجران کانادا ۲۱٫۹ درصد است که این رقم تا کنون بی سابقه بوده است. این در حالی است که این جمعیت در سال ۲۰۰۶، ۱۹,۸ درصد بوده است. محققان پیش بینی کرده اند که تا سال ۲۰۳۶، تعداد مهاجران بیشتر از ۳۰ درصد جمعیت کل کانادا را تشکیل خواهند داد. این گزارش سالانه همچنین نشان میدهد که جمعیت بومی کانادا به میزان ۱٫۷ میلیون نفر در سال ۲۰۱۶ رسیده است.

 

 

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page