📌یکی از دانشکده های پزشکی و دندانپزشکی بسیار معتبر در غرب کشور کانادا دانشگاه آلبرتا نام دارد که در سال ۱۹۱۳ در شهر ادمونتون این کشور تاسیس گردید. امروزه دانشگاه آلبرتا یکی از برترین دانشگاه های علوم پزشکی کانادا می باشد که ارائه دهنده برنامه های نواورانه دانش پزشکی از طریق برنامه های علمی شناخته شده می باشد. یکی دیگر از دانشکده های پزشکی معتبر و همچنین قدیمی در کانادا دانشکده تورنتو نام دارد که در سال ۱۸۴۳ تاسیس گردید و دارای اعتبار بین المللی می باشد.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page