سوئیس برترین کشور دنیا برای زندگی و در جایگاه دوم کانادا

بر اساس گزارش امروز ریلکس نیوز، بر اساس اقتصاد، قدرت پاسپورت و کیفیت زندگی:

رتبه بندی:
Switzerland
Canada
Germany
United Kingdom
Japan
Sweden
Australia
United States
France
Netherlands

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی

Canada
Germany
United Kingdom
Japan
Sweden
Australia
United States
France
Netherlands