دانشگاه های ایالات متحده آمریکا و کانادا انتخاب های متعددی را از دوره های کارشناسی ارشد ارائه می دهند اما برخی از رایج ترین رشته های تحصیلی برای دانشجویان خارجی عبارتند از:

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کارشناسی ارشد مهندسی
کارشناسی ارشد مدیریت
کارشناسی ارشد گردشگری و هتلداری

کارشناسی ارشد حسابداری کارشناسی ارشد مدیریت عمومی

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.