دانشگاه مموریال

 Memorial University of Newfoundland

مدارک مورد نیاز:
 رزومه CV
انگیزه نامه
 ۲توصیه نامه
 ریز نمرات رسمی مقاطع قبلی

 اپلیکیشن فی: ۱۲۰ دلار کانادا
شهریه: ۳۰۰۰ دلار کانادا در سال
 مدرک زبان مورد نیاز انگلیسى: حداقل نمره تافل ۸۰ یا آیلتس ۶٫۵

 شروع تحصیل: سپتامبر ۲۰۱۸

 آخرین مهلت تحویل مدارک:
حداکثر تا ۱۵ ژانویه

امکان گرفتن بورسیه تحصیلی ۱۹۳۶۹ دلاری دانشگاه وجود دارد.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی