دانشگاه ایالتی آیووا

Iowa State University

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع در آمریکا:

مدارک مورد نیاز:
 رزومه CV
انگیزه نامه
 ۳توصیه نامه
 ریز نمرات رسمی لیسانس
 حداقل معد

 مدرک زبان مورد نیاز انگلیسى: حداقل نمره تافل ۷۹ یا آیلتس ۶٫۵
ارائه نمره آزمون GRE لازم است.

 شروع تحصیل: سپتامبر ۲۰۱۸

 آخرین مهلت تحویل مدارک:
حداکثر تا ۱۵ ژانویه

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

 

ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی