نرخ خرید سربازی در سال ۹۷:

نرخ جریمه سال ۹۷ برای مشمولان غایب:

زیر دیپلم ۱۰ میلیون تومان

دیپلم ۱۵ میلیون تومان

فوق دیپلم ۲۰ میلیون تومان

کارشناسی ۲۵ میلیون تومان

کارشناسی ارشد ۳۰ میلیون تومان

دکترای علوم پزشکی ۳۵ میلیون تومان،

دکترای تخصصی غیرعلوم پزشکی ۴۰ میلیون تومان

دکترای تخصصی رشته‌های علوم پزشکی و بالاتر ۵۰ میلیون تومان

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی