کارشناسى ارشد GIS در کانادا:

 دانشگاه کلگری

 University of Calgary

مدارک مورد نیاز:
رزومه CV
انگیزه نامه
۲توصیه نامه
ریز نمرات لیسانس

اپلیکیشن فی: ۱۴۵ دلار کانادا
مدرک زبان مورد نیاز انگلیسى: حداقل نمره تافل ۸۶ یا آیلتس ۶٫۵
حداقل معدل: GPA 3 (حدود ۱۵)

شروع تحصیل: سپتامبر ۲۰۱۸

آخرین مهلت تحویل مدارک:
حداکثر تا ۳۰ آوریل

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی