تقسیم دانشگاه های آمریکا و کانادا:

بطور کلی دانشگاه‌ های آمریکا به دو گروه دولتی و خصوصی تقسیم میشوند.

دانشگاه های ایالتی معمولا ارزانتر هستند اما ممکن است برای پذیرش دانشجویان خارجی محدودیت ظرفیت داشته باشند. .

این اظهار که دانشگاههای دولتی در مقایسه با خصوصی ضعیف ترند اصلا صحت ندارد.

در هر دانشگاه ,دانشکده های مختلفی هست که رشته های مختلفی هم دارد.

گاهی یک دانشگاه با آنکه معمولی هست در یک رشته رنک خیلی عالی ای دارد. شما باید در زمینه رشته مورد نظر خودتان تحقیق کنید .

در گام بعد دانشگاههای دولتی مزایای خوبی برای مقیمهای آمریکا داره و اگر پروفایل اساتید را نگاه کنید گاهی به مراتب بسیار

قوی تر از دانشگاههای خصوصی هم هستند. یک مطلب مهم در اینجا تنوع هست.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

 

ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی