۴ دانشکده ی پزشکی کانادا:

دانشکده پزشکی تورنتو (رتبه ۱۱)
دانشکده پزشکی مک گیل (رتبه ۲۲)
دانشکده پزشکی بریتیش کلمبیا (رتبه ۲۷)
دانشکده پزشکی مک مستر (رتبه ۳۵)

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.