پانزده دانشگاه برتر کانادا نقش بسیار مهمی در تحقیقات و پژوهشهای علمی دارند:

دانشگاه های U15 کانادا عبارتند از:

دانشگاه مک گیل
دانشگاه تورنتو
دانشگاه بریتیش کلمبیا
دانشگاه آلبرتا
دانشگاه مونترال
دانشگاه مک مستر
دانشگاه واترلو
دانشگاه کلگری
دانشگاه وسترن انتاریو
دانشگاه کوئینز
دانشگاه دالهاوسی
دانشگاه لاوال
دانشگاه منیتوبا
دانشگاه ساسکاچوان
دانشگاه اتاوا

 

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

 

دانشگاه مک گیل
دانشگاه تورنتو
دانشگاه بریتیش کلمبیا
دانشگاه آلبرتا
دانشگاه مونترال
دانشگاه مک مستر
دانشگاه واترلو
دانشگاه کلگری
دانشگاه وسترن انتاریو
دانشگاه کوئینز
دانشگاه دالهاوسی
دانشگاه لاوال
دانشگاه منیتوبا
دانشگاه ساسکاچوان
دانشگاه اتاوا

 ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی