هزینه های تحصیلی بین المللی در کانادا:

طبق آمار کانادا، میانگین هزینه تحصیل در کانادا برای دانشجویان بین المللی در سال ۲۰۱۷/۱۸ مبلغ ۲۵۱۸۰ دلار کانادا (~ ۲۰۵۴۰ دلار آمریکا) به ازای هرسال است. برای دوره های هنر و علوم انسانی این مبلغ ارزان تر هست.
رشته هایی مانند مهندسی و پزشکی هزینه بیشتری دارند ، به طور متوسط ۲۸،۶۲۵ دلار کانادا (~ ۲۳،۳۴۰ دلار آمریکا در سال). هزینه دوره های کسب و کار و مدیریت کمتر از دانشگاه های ملی است و متوسط آن ۲۴،۶۸۳ دلار کانادا (~ ۲۰،۱۲۰ دلار آمریکا) در سال است.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش و ویزای دانشجویی نیاز داریدمی توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این

خدمات را دریافت نمایید.