بهترین دانشگاه های جهان در رشته ریاضی (Mathematics) بر اساس رنکینک وب سایت usnews در سال ۲۰۱۸:

بهترین دانشگاه های جهان در رشته ریاضی:

۱٫ Pierre and Marie Curie University 
۲٫ Stanford University  
۳٫ Princeton University 
۴٫ Massachusetts Institute of Technology 
۵٫ University of California–Berkeley 
۶٫ University of Oxford 
۷٫ New York University 
۸٫ Harvard University 
۹٫ University of Cambridge 
۱۰٫ Swiss Federal Institute of Technology Zurich
۱۱٫ University of Chicago 
۱۲٫ Columbia University 
۱۳٫ University of Texas–Austin 
۱۴٫ University of California–Los Angeles 
۱۵٫ University of Minnesota–Twin Cities 
۱۶٫ Texas A&M University–College Station 
۱۷٫ University of Wisconsin–Madison 
۱۸٫ Imperial College London 
۱۹٫ Peking University 
۲۰٫ University of Michigan–Ann Arbor