جریمه مشمولان غایب خدمت سربازی :

 

 

 
چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش و ویزای دانشجویی نیاز دارید

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن اینخدمات را دریافت نمایید.