مدارک لازم برای اخذ پذیرش از دانشگاه برای تحصیل در کاناداعبارتند از:

ترجمه مدراک تحصیلی و ریز نمرات
گذرنامه معتبر
نمره زبان
سابقه کار برای برخی از رشته ها
رزومه
انگیزه نامه
توصیه نامه برای مقطع ارشد و دکترا
پوزال برای مقطع ارشد تحقیقاتی و دکترا

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

ترجمه مدراک تحصیلی و ریز نمرات
گذرنامه معتبر
نمره زبان
سابقه کار برای برخی از رشته ها
رزومه
انگیزه نامه
توصیه نامه برای مقطع ارشد و دکترا
پوزال برای مقطع ارشد تحقیقاتی و دکترا