لیست مشاغل مورد نیاز در کانادا:

تحلیل گران مالی و سرمایه گذاری

 حسابرسان و حسابداران مالی

 طراحان گرافیک و تصویرگران

سرپرستان فروش

 مربیان و اساتید دانشگاه

 برنامه نویسان کامپیوتر و توسعه دهندگان رسانه های تعاملی

 مهندسان نرم‌افزار

تحلیلگران و مشاوران سیستم‌های اطلاعاتی

 آشپزها

 سرپرستان خدمات مواد غذایی

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی