داروسازی در بین لیست ۲۵ شغل برتر کانادا در سال ۲۰۱۷:

متوسط درآمد سالانه:۱۰۲۳۹۸دلار
میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا۲۰۱۶:بیش از ۹ درصد
مجموع شاغلین داروساز در کانادا: بیش از ۳۵۰۰۰ نفر

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

 

 ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی 

متوسط درآمد سالانه:۱۰۲۳۹۸دلار
میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا۲۰۱۶:بیش از ۹ درصد
مجموع شاغلین داروساز در کانادا: بیش از ۳۵۰۰۰ نفر