کسانی که برای ادامه تحصیل به امریکا می روند می توانند از تسهیلاتی که دانشگاه به آن ها می دهد استفاده کنند.

تسهیلاتی مانند واگذاری خوابگاه به دانشجویان خود

معمولا خوابگاه های که این دانشگاه ها به دانشجویان خود می دهند خوابگاه هایی مجهز وهمراه با امکانات هستند. این خوابگاه ها ممکن
است درون دانشگاه یا خارج از آن باشند.

۱- خوابگاه های دانشگاه های آمریکا
دانشجویان معمولا دارای سلایق متفاوتی برای انتخاب محل زندگی خود در حین تحصیل هستند. برخی از آن ها برای اجاره خانه اقدام می کنند و برخی دیگر که از شریط خوابگاه ها استفاده می کنند ممکن است خوابگاه خارج از دانشگاه یا داخل دانشگاه را انتخاب کنند.

۲-خوابگاه های بیرون از محوطه دانشگاه
این خوابگاه ها خارج از محوطه دانشگاه قرار دارد که ممکن است به صورت خودگردان یا وابسته به دانشگاه باشد. البته برخی از دانشگاه ها خوابگاه دانشجویی و معمولا در این موارد دفاتر مخصوصی درون دانشگاه وجود دارد که دانشجویان را برای انتخاب خانه ای مناسب و ارزان در اطراف دانشگاه یا در شهر محل استقرار دانشگاه یاری می کند.

۳- خوابگاه های داخل محوطه دانشگاه
اکثر دانشگاه های آمریکا دارای خوابگا هایی درون خود دانشگاه هستند. اولویت واگذاری این خوابگاه ها دانشجویان سال اولی هستند زیرا هنوز با فضای شهر و دانشگاه آشنایی زیادی ندارند و ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.