بررسی هدف واقعی متقاضی تحصیل در کانادا برای اخذ ویزای دانشجویی:

پرونده متقاضی تحصیل در کانادا باید به گونه ایی باشد که افسر رسیدگی به پرونده را قانع کند متقاضی صرفا قصد تحصیل در کانادا داشته و دانشجوی واقعی است. مواردی که مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از:

شرایط تحصیلی متقاضی
شرایط مالی متقاضی
سابقه کار
هدف از تحصیل
سابقه سفرهای قبلی
و سایرموارد مرتبط

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

canada-student-work-visa1

 

 

شرایط تحصیلی متقاضی
شرایط مالی متقاضی
سابقه کار
هدف از تحصیل
سابقه سفرهای قبلی
و سایرموارد مرتبط