افزایش حد اقل دستمزد

 

حد اقل دستمزد و حقوق کارگری یا کارمندی در استان انتاریو از سال ۲۰۱۸ از ۱۱٫۶۰ دلار در ساعت به ۱۴ دلار در ساعت و برای سال ۲۰۱۹ به ۱۵ دلار در ساعت

افزایش یافت و به تصویب دولت رسید.

این قانون استثنا هایی هم دارد . از جمله:

 مینیمم پایه دستمزد دریافتی دانش اموزان زیر ۱۸ سال که شغل پاره وقت دارند از ساعتی ۱۰٫۹۰ به ۱۳٫۱۵ دلار در ساعت در سال ۲۰۱۸ و به ۱۴٫۱۰ دلار در ساعت

در سال ۲۰۱۹ خواهد رسید.

 حد اقل دستمزد راهنمای شکارچیان و ماهیگیران در کانادا که به طور مداوم ۵ ساعت در روز کار میکنند از ساعتی ۵۸ دلار به ساعتی ۷۰دلار در سال ۲۰۱۸ و

ساعتی ۷۵ دلار در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت.چنانچه این مشاغل بیشتر از ۵ ساعت در روز کار کنند دستمزد پایه ایشان از ساعتی ۱۱۶ دلار به ساعتی ۱۴۰ دلار

جهت سال ۲۰۱۸ و ۱۵۰دلار در ساعت جهت سال ۲۰۱۹ خواهد بود.

این ارقام تنها حقوق و دستمزد پایه بری مبتدی می باشند و افراد با سابقه از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار خواهند شد.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.