رشته دندانپزشکی در کانادا:

رشته ی دندانپزشکی تخصص های زیادی دارد مانند :

بهداشت عمومی دندان

ریشه درمانی (اندودنتیکس)

جراحی فک و دهان

پاتولوژی دهان

رادیولوژی فک و دهان

ارتودونسی

دندانپزشکی کودکان

پروتز دندان

لثه درمانی (پریودنتولوژی)

 

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

 

بهداش

 کانادا محبوب ترین مقصد تحصیلی

تا امروز بریتانیا ( انکلستان ) مقصد اصلی بسیاری از دانشجویان بین المللی بود اما حالا کانادا جای انگلیس را گرفته است و بسیاری از دانشجویان خاورمیانه و آفریقا این کشور را برای ادامه تحصیل انتخاب می کنند.

ت عمومی دندان
ریشه درمانی (اندودنتیکس)
جراحی فک و دهان
پاتولوژی دهان
رادیولوژی فک و دهان
ارتودونسی
دندانپزشکی کودکان
پروتز دندان
لثه درمانی (پریودنتولوژی)