دانشگاه هایی که رشته دندانپزشکی در کانادا را ارائه می دهند عبارتند از:

دانشگاه آلبرتا
دانشگاه بریتیش کلمبیا
دانشگاه منیتوبا
دانشگاه دالهاوسی
دانشگاه تورنتو
دانشگاه وسترن انتاریو
دانشگاه مک گیل
دانشگاه مونترال
دانشگاه لاوال
دانشگاه ساسکاچوان

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.