آخرین رتبه بندی دانشگاه ها:

در بین ۱۰۰۰ دانشگاه برتر پس از آمریکا با ۲۱۰ مرکز ، به ترتیب چین با ۸۷ دانشگاه و مرکز آموزشی ، انگلیس با ۶۸ ، آلمان با ۵۵ و فرانسه با ۴۹ دانشگاه ، بیشترین مراکز را به خود اختصاص داده اند.

آمریکا هنوز با اختلاف زیاد عنوان بهترین کشور را در این خصوص به خود اختصاص داده است.

طبق آخرین سطح بندی دانشگاه ها در سال ۲۰۱۷ کشور ایران با ۱۴ دانشگاه رتبه تازه ای را ثبت کرده است و نسبت به سال گذشته که تنها ۱۱ دانشگاه موفق به کسب رتبه جهانی شده اند با افزایش ۳ دانشگاه دیگر به لیست ، پیشرفت قابل قبولی داشته است.
دانشگاه تهران در رتبه نخست کشور ، رتبه ۵۷ آسیا و رتبه ۳۷۹ جهان قرار گرفت.

رتبه بندی دانشگاه های ایران:
دانشگاه‌های صنعتی شریف ، صنعتی اصفهان ، صنعتی امیرکبیر ، علوم پزشکی تهران ، تربیت مدرس ، علم و صنعت و دانشگاه آزاد اسلامی کرج ، به ترتیب رتبه‌های دوم تا هشتم ملی را به خود اختصاص داده‌اند.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.