آزمون Mcat یک آزمون استاندارد برای متقاضیان رشته پزشکی در کانادا و آمریکاست که توسط سازمان AAMC (انجمن کالج های پزشکی آمریکا) برگزار می شود.

دانشجویان علاقه مند به رشته پزشکی برای درخواست پذیرش از دانشکده های پزشکی کشور آمریکا و کانادا باید علاوه بر داشتن یک مدرک کارشناسی مانند بیولوژی، درآزمون MCAT نمره مناسبی اخذ کنند.

معمولا براساس معدل کارشناسی و نمره آزمونMCAT  دو تا سه برابر ظرفیت دانشکده برای مصاحبه دعوت می شوند. در نهایت با جمع امتیاز معدل کارشناسی ، نمره آزمون MCAT و مصاحبه برابر ظرفیت دانشکده به دانشجویان پذیرش داده می شود.

محتوی آزمون MCAT

آزمونMCAT  نه تنها اطلاعات پایه دانشجویان در بیولوژی ، بیوشیمی ، فیزیک و علوم رفتاری را ارزیابی می کند بلکه مهارت حل مسئله و تفکر انتقادی آنها را نیز محک می زند .

این آزمون دارای چهار بخش است :

  • بیولوژی وبیوشیمی موجودات زنده
  • فیزیک و شیمی مربوط به سیستم های بیولوژی
  • علوم روانشناسی ، اجتماعی و رفتاری
  • مهارتهای استدلالی و تجزیه و تحلیل های بحرانی

زمان و محل برگزاری آزمونMCAT

این آزمون چندین بار در سال در کشورهای مختلف مانند آمریکا ، کانادا ، انگلیس ، استرالیا ، فرانسه ، آلمان ، چین ، ژاپن ، قطر ، لبنان ، سنگاپور، تایوان ، تایلند و آفریقای جنوبی برگزار می شود.

نمره آزمونMCAT

همانطور که قبلا ذکر شد آزمونMCAT دارای چهار بخش است و هر بخش دارای یک نمره است. معمولا این نمره بین ۱۱۸ تا ۱۳۲ است که ۱۲۵ نمره حد واسط است.

نمره کلی نیز وجود دارد که از مجموع چهار بخش آزمون MCAT به دست می آید و بین ۴۷۲ تا ۵۲۸ است و حد واسط آن ۵۰۰ می باشد. 

اعتبارآزمونMCAT  

نتیجه آزمون MCAT برای مدت سه سال معتبر است.

چند بار می توان درآزمون MCAT شرکت کرد؟

در یک سال حداکثر سه بار و در دو سال متوالی چهار بار و در کل زندگی هفت بار می توان در این آزمون شرکت کرد.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.