مدارس در کانادا:

?مدرسه در کانادا از ۵ تا ۶ سالگی شروع شده و از ابتدایی تا دیپلم ۱۲ سال میباشد. این مدارس را اصطلاحا K-12 مینامند. در استان کبک از ابتدایی تا دیپلم ۱۱ سال و دو سال هم دوره پیش دانشگاهی به طول می انجامد. مدرسه ۵ روز در هفته بوده و از اواخر آگوست تا اوایل ماه ژوین هر سال میباشد. از آنجا که کانادا کشور دو زبانه هست مدرسه به زبان های فرانسوی و انگللیسی در کل کانادا قابل دسترسی خواهد بود. 

?نوع ویزای دریافتی برای دانش آموز چیست؟
دانش آموزان ویزای تحصیلی Study Permit دریافت می کنند. منتها چون سن ایشان زیر ۱۸ سال است اجازه کار در کانادا نخواهند داشت. معمولا این ویزا به صورت یک ساله صادر می شود و باید سال به سال تمدید شود.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.