ویزای توریستی کانادا:

اگر هنگام ورود افسر مهاجرت در گذرنامه شما تاریخ ورود نزند یعنی می توانید تا شش ماه در کانادا بمانید. اگر تاریخ خروج بزند تا موقعی که تاریخ زده می توانید در کانادا حضور داشته باشید.

اگر بنا به دلایلی مایل هستید بیشتر از شش ماه در کانادا حضور داشته باشید (یا بیشتر از تاریخی که افسر مهاجرت تعیین کرده است) باید تقاضای امتداد حضور Extension بدهید.

این تقاضا به صورت آنلاین صورت می گیرد و باید پیش از تاریخ خروج شما باشد.

اگر اداره مهاجرت با این تقاضا موافقت کند تا زمان جدیدی که تعیین می کنند می توانید در کانادا حضور داشته باشید. معمولا اولین باری که تقاضای امتداد حضور می دهید موافقت می کنند ولی به هر حال تضمینی وجود ندارد.

اگر از تاریخ خروج شما بگذرد و متوجه شوید که تقاضای امتداد حضور نداده اید می توانید در فاصله ۹۰ روز از تاریخ مذکور تقاضای احیای وضعیت Restoration of Status کنید.

اگر ویزای مالتیپل (مولتی) کانادا را دارید می توانید از کانادا خارج شوید و دوباره به کانادا برگردید. در این صورت به محض ورود می توانید شش ماه دیگر (یا مدت زمانی که افسر مرزی تعیین می کند) در کانادا حضور داشته باشید.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.