با ارزش‌ترین‌ها:

۱.علوم‌کامپیوتر(Computer Science and Information Systems)
۲. مدیریت و کسب‌و کار(Business and Management Studies)
۳.حسابداری وفایننس(Accountancy and Finance)
۴. مهندسی‌برق والکترونیک(Electrical and Electronic Engineering)
۵. اقتصاد و اقتصادسنجی(Economics and Econometrics)

کم‌ارزش‌ترین‌ها:

۱. ادبیات و تاریخ‌باستان(Classics and Acient History)
۲. الاهیات(Theology, Divinity and Religious Studies)
۳. فلسفه(Philosophy)
۴. تاریخ(History)
۵. انسان‌شناسی(Anthropology)

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد مهندسی

کارشناسی ارشد مدیریت

کارشناسی ارشد گردشگری و هتلداری

کارشناسی ارشد حسابداری

کارشناسی ارشد مدیریت عمومی

مدیریت,فلسفه,ادبیات,تاریخ,حسابداری