آزمون GRE:

به دلیل اینکه دانشجویان بین المللی دارای سوابق تحصیلی از کشور های مختلف و با سیستم آموزشی متفاوت می باشند برای کمیته های علمی دانشگاه ها مفایسه معدل و توانایی علمی متقاضیان برای تحصیل با توجه به ریز نمرات و دانشگاه محل تحصیل آنها بسیار داشوار خواهد بود به همین دلیل دانشگاه ها عموما به مدرک GRE به عنوان نمره استاندارد علمی متقاضیان نگاه می کنند. با اینکه ممکن است ارایه مدرک GRE برای برخی دانشگاه ها در آمریکا و کانادا اجباری نباشد، این مدرک علمی برای متقاضیان زیر توصیه می گردد:

۱٫ متقاضیان دارای معدل علمی پایین تر از ۱۶
۲٫ متقاضیان فارع التحصیل از دانشگاه های غیر دولتی و یا غیرانتفاعی
۳٫ متقاضیان اخذ بورسیه تضمینی از دانشگاه ها

در کل دانشگاه‌های کانادا در مقایسه با آمریکا خیلی GRE محور نیستند. هر دانشگاهی یک نیازمندهای عمومی و یک سری نیازمندهای دپارتمانی یا رشته‌ای دارد. مواردی مثل معدل و آیلتس در بیشتر موارد در صفحه نیازمندی‌های عمومی دانشگاه می‌آیند و یک حداقل‌های کلی برای آنها توسط دانشگاه تعیین می‌شود که البته ممکن است هر دپارتمان یا برای رشته خاص حداقل معدل یا نمره زبان بالاتری را نسبت به نیازمندهای عمومی تعیین کند.

 

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

 

پیکاپ

پیکاپ ویزا.ویزای موقت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.

ویزا.ویزای موقت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.