“Education”:

۱٫ UCL (University College London) 

۲٫ Harvard University 

۳٫ Stanford University 

۴٫ University of Cambridge 

۵٫ The University of Melbourne 

۶٫ University of Oxford 

۷٫ The University of Hong Kong 

۸٫ University of California, Berkeley (UCB) 

۹٫ University of California, Los Angeles (UCLA) 

۱۰٫ University of Toronto 

۱۱٫ The University of Sydney 

۱۲٫ Columbia University 

۱۳٫ The Education University of Hong Kong 

۱۴٫ The University of Queensland 

۱۵٫ University of Wisconsin-Madison 

۱۶٫ University of Michigan 

۱۷٫ Monash University

۱۸٫ Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 

۱۹٫ University of British Columbia 

۲۰٫ The University of Auckland 

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.