رشته حسابداری و مالی:

۱٫ Harward University United states
۲٫ Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States
۳٫ Stanford University United States
۴٫ University of Oxford United Kingdom
۵٫ London School of Economics and Political Science (LSE) United kingdom
۶٫ University of Pennsylvania United States
۷٫ University of Chicago United States
۸٫ University of California, Berkeley (UCB) United States
۹٫ University of Cambridge United Kingdom
۱۰٫ New York University (NYU) United states

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.