دانشگاه برتر ایران:

۱٫ دانشگاه صنعتی شریف ( رتبه ۴۰۵ جهان)

۲٫ دانشگاه تهران ( رتبه ۴۴۸ جهان)

۳٫ دانشگاه صنعتی اصفهان ( رتبه ۵۲۳ جهان)

۴٫ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( رتبه ۶۰۱ جهان )

۵٫ دانشگاه آزاد کرج ( رتبه ۶۲۹ جهان)

۶٫ دانشگاه علم و صنعت ایران ( رتبه ۷۲۴ جهان )

۷٫ دانشگاه علوم پزشکی تهران ( رتبه ۷۴۵ جهان)

۸٫ دانشگاه تربیت مدرس ( رتبه ۷۵۷ جهان )

۹٫ دانشگاه تبریز ( رتبه ۷۷۷ جهان )

۱۰٫ دانشگاه فردوسی مشهد ( رتبه ۸۲۰ جهان )

۱۱٫ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( رتبه ۹۱۱ جهان)

پکا ی

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

 

زا.ویزای موقت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.