دانشگاه مک گیل یا تورنتو

تحصیل در دانشگاه مک گیل یا دانشگاه تورنتو؟

انتخاب تصحیل در کانادا یک تصمیم بی نظیر است اما این بدان معنا نیست که انتخاب دانشگاه آسان است. اگر تاکنون این انتخاب را

کرده اید، احتمالا به این معنی است که در انتخاب خود به دو مورد از بهترین دانشگاه های کانادا، دانشگاه مک گیل و دانشگاه

تورنتو رسیده اید. این دو دانشگاه، از دانشگاه های برتر کانادا هستند که در رتبه بندی  QS  بهترین دانشگاه های سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶،

رتبه های ی ۳۰ و ۳۲ را به خود اختصاص داده اند.

البته، موسسات آموزشی دیگری نیز غیر از این دو دانشگاه در کانادا وجود دارد. ۲۶ دانشگاه کانادا میان بهترین های جهان در رتبه

بندی QS دانشگاه های جهان قرار دارند که ۱۰ مورد آنها جزو ۳۰۰ دانشگاه برتر هستند.

ونکوور

تورنتو

مونترال

با این حال، دانشگاه مک گیل و تورنتو به طور پیوسته به عنوان دو دانشگاه برتر رتبه بندی می شوند. از این رو با توجه به این که هر

دو دانشگاه در سطح بسیار بالایی فعالیت می کنند، انتخاب بستگی به معیارهای شخصی خود شما دارد.

برای کمک با دانشجویانی که خوش شانسی که با مشکل در این انتخاب رو به رو هستند، در این قسمت نحوه ی ارزیابی این دو

دانشگاه در کانادا با استفاده از شاخص های کلیدی را بررسی می کنیم.

  دانشگاه تورنتو دانشگاه مک گیل
رتبه بندی QS دانشگاه های جهان ۲۰۱۷-۲۰۱۶ · رتبه ی ۳۲ ام جهان· رتبه ی ۱۵ ام از نظر هیئت علمی و رتبه ی ۵۴ ام از نظر کارفرمایان

· دارای امتیازات بالاتر نسبت به دانشگاه مک گیل از نظر نسبت اساتید به دانشجویان و تنوع هیئت علمی بین المللی

· رتبه ی ۳۰ ام جهان· رتبه ی ۳۴ ام از نظر هیئت علمی و رتبه ی ۵۱ از نظر کارفرمایان

· دارای امتیازات بالاتر نسبت به دانشگاه تورنتو از نظر استنادات تحقیقاتی و تنوع دانشجویان بین المللی

نقاط قوت موضوعی رتبه ی مشترک ۱۸ ام جهان در رشته های هنر و انسان شناسی رتبه ی ۴۳ ام در رشته های هنر و انسان شناسی
رتبه ی ۲۲ ام در رشته های علوم طبیعی رتبه ی مشترک ۲۸ ام در رشته های علوم و پزشکی
رتبه ی ۳۴ ام در رشته های مهندسی و فناوری اطلاعات رتبه ی ۴۶ ام در رشته های علوم طبیعی
رتبه ی ۴۱ ام در رشته های علوم اجتماعی و مدیریت رتبه ی ۶۳ ام در رشته های مهندسی و فناوری
  رتبه ی مشترک ۴۹ ام در رشته های علوم اجتماعی و مدیریت
مکان تورنتو، بزرگترین شهر کانادا مونترال، دومین شهر بزرگ کانادا در استان فرانسوی زبان کبک (اما آموزش های آن به زبان انگلیسی است)
جامعه ی دانشجویی ۸۶,۷۰۹ دانشجو (۱۶-۲۰۱۵) ۴۰,۴۹۳ دانشجو (پاییز ۲۰۱۶)
۱۶,۹۴۸ دانشجو مقطع ارشد و دکترا (۱۹٫۵%) ۹,۴۷۳ دانشجو مقطع ارشد و دکترا (۲۳٫۳%)
۱۵,۹۳۱ دانشجوی بین المللی (۱۸٫۳%) تقریبا ۱۰,۹۳۳ دانشجوی بین المللی (۲۷%)
شهریه ی سالیانه دانشجویان داخلیدوره های کارشناسی: از ۶,۴۰۰ تا ۱۴,۳۰۰ دلار

تحصیلات تکمیلی: ۹,۳۷۰ تا ۴۸,۴۸۰ دلار

دانشجویان بین المللی: ۲۹,۷۴۰ تا ۵۵,۹۰۰ دلار

دوره های کارشناسی: از ۲,۳۲۸ دلار برای دانشجویان کبک، ۷,۲۲۷ دلار برای سایر دانشجویان کاناداشهریه ی دوره های کارشناسی برای دانشجویان بین المللی از ۱۵,۹۴۲ دلار شروع شده و تا ۴۰,۸۰۲٫۷۰ دلار افزایش می یباد.

شهریه ی دوره های ارشد و دکترا برای دانشجویان بین المللی مشابه و معادل با ۱۴,۳۱۰ دلار می باشد.

* بر اساس داده های حوزه ی موضوعی در لیست رتبه بندی QS دانشگاه های جهان از نظر موضوعی

 

رتبه بندی  QS دانشگاه های جهان در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶

از نظر رتبه، تفاوت بین این دو دانشگاه برتر کانادا، بسیار ناچیز است. هر دو به طور آشکار میان موسسات پیشرو در سطح جهانی

قرار دارند و در همه ی شاخص های استفاده شده برای تفسیر رتبه بندی ها امتیاز خوبی دریافت کرده اند.

وقتی بحث شهرت بین المللی وسط می آید از نظر دانشگاهیان هر دو خوب تلقی می شوند و در میان ۵۰ دانشگاه برتر رتبه بندی

می شوند.

تورنتو تنوع بیشتری در میان اعضای هیئت علمی خود دارد و نسبت اساتید به دانشجویان آن بهتر است (که نشان دهنده ی مدت

زمان ارتباط با اساتیدی است که دانشجو می توانند انتظار داشته باشند) در حالیکه مک گیل در استنادات تحقیقاتی به ازای هر

عضو دانشکده پیشتاز است و تنوع بین المللی بیشتری میان دانشجویانش دارد.

 

نقاط قوت از نظر موضوعی

در لیست رتبه بندی موضوعی دانشگاه های جهان توسط سازمان QS، تورنتو  در هر یک از ۵ حوزه ی موضوعی در صدر لیست قرار

دارد. جالب توجه است که این رتبه بندی ها اظهار دارد که دو دانشگاه کانادایی مجموعه نقاط قوت موضوعی مشابهی دارند. هر دو

بالاترین رتبه را در حوزه های هنر و انسان شناسی و همچنین علوم زیستی و پزشکی دارند. نقطه ی تمایز اصلی آنها حوزه های

مهندسی و فناوری است که تورنتو در رتبه ی ۳۴ ام قرار دارد ولی مک گیل بعد از تورنتو در جایگاه مشترک ۶۳ ام قرار دارد.

دانشگاه مک گیل و تونتو در رتبه بندی QS دانشگاه های جهان از نظر موضوعی

  دانشگاه تورنتو دانشگاه مک گیل
حسابداری و امور مالی ۲۸ ام ۱۰۰-۵۱
کشاورزی و جنگلداری ۱۰۰-۵۱ ۴۸ ام
آناتومی و فیزیولوژی ۸ ام ۳ ام
انسان شناسی ۱۱ ام ۳۶ ام
باستان شناسی ۲۷ ام
معماری ۳۹ ام ۱۰۰-۵۱
هنر و طراحی ۱۰۰-۵۱
علوم زیستی ۱۳ ام ۳۲ ام
تجارت و مدیریت ۳۵ ام ۴۸ ام
شیمی ۲۰ ام ۳۶ ام
علوم کامپیوتر و سیستم های اطلاعاتی ۱۰ ام ۱۰۰-۵۱
ارتباطات و مطالعه ی رسانه ها ۱۰۰-۵۱
دندانپزشکی ۴۸ ام
مطالعات اجتماعی ۱۵ ام ۴۹ ام
زمین و علوم دریایی ۱۴ ام ۳۴ ام
اقتصاد ۲۱ ام ۱۰۰-۵۱
آموزش و پرورش ۱۰ ام ۳۳ ام
مهندسی (شیمی) ۳۴ ام= ۴۷ ام
مهندسی (عمران) ۳۱ ام ۱۰۰-۵۱
مهندسی (برق) ۳۰ ام= ۱۰۰-۵۱
مهندسی (مکانیک) ۳۲ ام ۳۹ ام
مهندسی (معدن و مواد معدنی) ۱۷ ام ۶ ام
زبان و ادبیات انگلیسی ۱۲ ام ۳۱ ام
مطالعات محیطی ۳۱ ام ۲۶ ام
جغرافیا ۹ ام ۲۷ ام
تاریخ ۱۲ ام ۳۵ ام
حقوق ۱۷ ام ۲۵ ام
زبان شناسی ۲۲ ام ۲۹ ام
ریاضیات ۱۶ ام ۱۰۰-۵۱
علوم مواد ۴۹ ام ۴۵ ام
پزشکی ۱۱ ام ۲۲ام
زبان های مدرن ۲۲ ام ۴۵ ام
پرستاری ۶ ام ۳۹ ام
هنرهای اجرایی ۱۰۰-۵۱ ۴۸ ام
داروسازی ۲۱ ام ۳۱ ام
فلسفه ۱۸ ام ۳۵ ام
فیزیک و اخترشناسی ۲۵ ام ۳۹ ام
سیاست ۱۲ ام ۳۷ ام
روانشناسی ۱۲ ام ۲۱ ام
سیاست اجتماعی و مدیریت ۱۸ ام
جامعه شناسی ۱۷ ام ۳۵ ام
موضوعات ورزشی ۶ ام ۱۶ ام
آمار ۱۷ ام ۳۷ ام
خداشناسی، الهیات، مطالعات دینی ۱۱ ام ۲۹ ام

 

موقعیت مکانی

انتخاب بین این دو دانشگاه به معنی انتخاب بین یکی از دو شهر مهم کانادا، یعنی شهرهای تورنتو و مونترآل می باشد. هر دو شهر،

در جنوب شرق کانادا (تورنتو در قسمت جنوبی تر است) واقع هستند و هر دو جزو شهرهای بزرگ کانادا محسوب می شوند. در

حقیقت هر دوی آنها بزرگترین دو شهر کشور هستند.

در حالیکه تورنتو به عنوان پایتخت تجاری و مالی کانادا پذیرفته شده است، هر دو می توانند ادعا کنند که مرکز فرهنگی پیشرو در

کشور هستند و هر دو دلایل خوبی برای این ادعا دارند. هر دو شهر علاوه بر چشم انداز موسیقی های پویا، فیلم و تفریحات شبانه،

از سطوح بسیار بالای تنوع بین المللی برخوردار هستند. در حقیقت، تورنتو میان مهمترین شهرهای چندفرهنگی قرار دارند. طبق

گزارش بنیاد تورنتو در سال ۲۰۱۱، بیش از نیمی از ساکنان تورنتو در خارج از کانادا متولد شده اند.

اگرچه تورنتو ممکن است به طور کلی اندکی متنوع تر باشد، مونترال از نظر تنوع جامعه ی دانشجویی بالاتر است. در شاخص

بهترین شهرهای دانشجویی QS، در حال حاضر مونترال با پیشی گرفتن از پاریس در رتبه ی اول جهانی قرار دارد (مونترآل بهترین

شهر دانشجویی جهان) و از نظر مقرون به صرفه بودن و شاخص فعالیت کارفرمایان در رتبه ی بالاتری نسبت به تورنتو قرار دارد.

شاخص فعالیت کارفرمایان مبتنی بر یک نظرسنجی از کارفرمایان فارغ التحصیلان، چه داخلی و چه خارجی است، تا تعیین کنند که

کدام شهرها از نظر استخدام بیشتر مورد ترجیح هستند. هر دو شهر از نظر مطلوبیت میان ۱۰ شهر برتر جهان رتبه بندی شده اند هر

چند تورنتو در این شاخص اولین شهر است ولی مونترآل در رتبه ی نهم قرار دارد.

هر دو شهر از شاخص دیدگاه دانشجویان امتیاز خوبی دریافت کردند. این شاخص مبتنی بر یک نظرسنجی از دانشجویانی بود که از

آنها خواسته شده بود، تجارب خود را در مورد شهر از نظر مقرون به صرفگی، دوستانه بودن، آزادی بیان و شمول (در برگیری) بیان

نمایند. مونترال در این شاخص، به خاطر رتبه ی بالا در گروه هنر و فرهنگ و همچنین به خاطر دوستانه بودن، تنوع و مقرون به

صرفگی در رتبه ی چهارم قرار دارد اما تورنتو در رتبه ی ۳۵ ام قرار گرفته است.

یکی از تفاوت های اصلی بین این دو شهر زبان آنهاست. تورنتو انگلیسی زبان است در حالیکه شهر مونترآل که دانشگاه مک گیل در

آن واقع است، در استان فرانسوی زبان کبک (تحصیل در کبک) قرار دارد. با این حال، اکثر آموزش ها در مک گیل به زبان انگلیسی

است و ارائه مدارک مهارت انگلیسی یکی از شرایط درخواست برای پذیرش در این دانشگاه است.

همچنین باید اشاره کرد که با اینکه پردیس اصلی دانشگاه تورنتو دقیقا در مرکز شهر است، دو پردیس اصلی دیگر نیز در

Scarborough  و  Mississauga  می باشد.

 

جامعه دانشجویی

از موقع ثبت نام پاییز ۲۰۱۶، دانشگاه مک گیل ۴۰,۴۹۳ دانشجو داشته است که حدود ۱۰,۹۳۳ نفر از آنها (۲۷%) دانشجوی بین

المللی و حدود ۹,۴۷۳ نفر (۲۳٫۳%)، دانشجویان در حال تحصیل در مقطع ارشد و دکترا می باشند. از این میان فقط اندکی بیش از

۲۰% دانشجویان،فرانسوی زبان هستند.

دانشگاه تورنتو با مجموع ۸۶,۷۰۹ دانشجوی ثبت نامی در سال ۱۷-۲۰۱۶ از نظر جامعه دانشجویی بسیار بزرگتر است. از این میان

۱۶,۹۴۸ (۱۹٫۵%) در حال تحصیل در مقطع ارشد و دکترا و ۱۵,۹۳۱ نفر (۱۸٫۳%) دانشجوی بین المللی هستند. از هر نظر، این

تعداد دانشجو بسیار زیاد است- تورنتو  در میان موسسات قرار گرفته در رتبه بندی دانشگاه های جهان، از بزرگترین جامعه ی

دانشجویی برخوردار است.

دانشگاه تورنتو با سه پردیس، با استفاده از سیستم کالجی مشابه آکسفود و کمبریج انگلستان، مدیریت این جامعه ی دانشجویی

بزرگ را راحت تر کرده است.  متقاضیان دانشکده های هنر و علوم یکی از هفت کالجی هر یک جامعه ی دانشجویی کوچکتری را در

داخل کل دانشگاه ارائه می کنند، انتخاب می نمایند.

بنابراین، در صورتی که نمی توانید بر مبنای دوره و بهترین تطابق با علایق تحصیلی و برنامه های شغلی خود، در مورد جایی که می

خواهید تحصیل کنید، تصمیم بگیرید، فاکتورهای سبک زندگی قطعا به برقراری تعادلی بین گزینه های مختلف کمک می کند. ممکن

است بخواهید روی زبان فرانسه ی خود کارکنید یا شاید ایده ی حضور در یک جامعه ی کالج کوچکتر و همچنین حضور به عنوان

عضوی از یک هیئت دانشجویی بسیار بزرگ را داشته باشید. و یا شاید فقط به یکی از رنگ های قرمز (مک گیل) و آبی (تورنتو)

تمایل بیشتری داشته باشید.

هزینه‌ها و بودجه

دانشگاه مک گیل و تورنتو به خاطر شهرت و اعتبار درخشانی که دارند ممکن است هزینه های نسبتا بالایی داشته باشند.

در دانشگاه تورنتو، هزینه های شهریه برای دانشجویان داخلی دوره های کارشناسی از ۶,۴۰۰ دلار شروع شده و با توجه به نوع و

سطح دوره تا ۱۴,۳۰۰ دلار افزایش می یابد. برای دانشجویان بین المللی، هزینه ها ناچارا  بالاتر است و در محدوده ی بین ۲۹,۷۴۰ تا

۵۵,۹۰۰ دلار با توجه به نوع برنامه ی منتخب متغیر است.

برای دوره های مقطع ارشد و دکترا، شهریه ها دامنه ی وسیعی بین ۹,۳۷۰ تا مقادیر بسیار بالاتری به اندازه ی ۴۸,۴۸۰ دلار را در بر

می گیرد که این رقم به نوع برنامه بستگی دارد. با این حال دانشگاه متعهد به ارائه ی کمک های مالی برای افرادی شده است که

دوره های تحصیلات تکمیلی پژوهش محور  را دنبال می کنند. فاندهای جزئی نیز موجود می باشند.

در دانشگاه مک گیل، سیاست های ورودی و پذیرش اندکی متفاوت است چرا که ساکنان کبک تخفیفی در هزینه ها دریافت می

کنند. هزینه ها به نوع برنامه بستگی دارد. برای دوره هایی در رشته های هنر و علوم، ساکنان کبک به طور سالیانه ۲,۳۲۸ دلار،

کانادایی های ساکن در کبک به طور سالیانه  مبلغ ۷,۲۲۷ دلار و دانشجویان بین المللی سالیانه ۱۵,۹۴۲ دلار (آمار سال ۱۷-۲۰۱۶)

پرداخت می کنند.  در مقع تحصیلات تکمیلی، همه ی دانشجویان می توانند در یک دوره ی تمام وقت ارشد با قیمتی مشابه با دوره

های کارشناسی ثبت نام کنند در حالیکه دانشجویان بین المللی باید مبلغ ۱۴,۳۱۰ دلار برای دوره های دکترا پرداخت نمایند.

این مقاله ابتدا در ژانویه سال ۲۰۱۴ منتشر شد و سپس در آپریل سال ۲۰۱۶ و مجددا در آپریل ۲۰۱۷ بروزرسانی شد.

 

پیکاپ

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

ویزا.ویزای موقت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.