حذف معافیت تحصیلی:

بر اساس این مصوبه جدید، مردان جوان تا حداکثر یک سال پس از دریافت دیپلم، می توانند در یکی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت‌خانه‌های علوم یا بهداشت در “داخل کشور” پذیرفته شوند.

تا بتوانند از معافیت تحصیلی استفاده کنند، مشروط به اینکه دارای غیبت غیرموجه نباشند.

البته این مصوبه جدید مجلس در خصوص حذف معافیت تحصیلی برای تبدیل شدن به قانون نیازمند به تأیید شورای نگهبان می باشد و فعلاً به قانون تبدیل نشده است.
بر اساس قانون فعلی (قبل از مصوبه اخیر) مشمولان دیپلم می‌توانند از معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل در خارج از ایران هم استفاده کنند که در مصوبه جدید مجلس واژه “خارج” حذف شده و این مصوبه فقط دانشگاه‌های داخلی را در برمی‌گیرد.

در حال حاضر و تا پیش از تایید و ابلاغ قانون حذف معافیت تحصیلی ، مشمولان دارای دیپلم می توانند با سپردن وثیقه از معافیت سربازی برای تحصیل در دوره کارشناسی در کشورهای دیگر با سپردن وثیقه استفاده کنند.
این مصوبه بر روی معافیت تحصیلی دوره های کارشناسی ارشد و دکترا تاثیری ندارد و مشمولانی که در دوره های تحصیلات تکمیلی (Graduate) پذیرش تحصیلی داشته باشند، معافیت تحصیلی دریافت می کنند.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

پیکاپ ویزا.ویزای موقت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.