بیانیه هدف:

در مسیر و فرایند اخذ پذیرش تحصیلی و حتی بورس، نوشتن یک بیانیه هدف الزامی است. دانشگاه باید بداند که قصد شما از تحصیل در دانشگاه و مقطع و رشته مورد نظر شما چیست. اظهارنامه هدف با رزومه متفاوت است. شما در روزمه حق ندارید به جزییات علاقه مندی ها و توانایی های علمی و تجربی بپردازید و تنها به ذکر هدفمند عناوین و زیر تیترها بسنده می کنید. اما در اظهارنامه هدف،در واقع پاسخی است به چراهای مختلف. چرا شما این رشته را انتخاب کرده اید؟ اصلا چرا این دانشگاه را انتخاب کردید؟باید دقیقا به “چراهایی” که مطرح کردیم، پاسخ دهید و در یک یا دو صفحه، جدی بودن خود را برای ادامه تحصیل در رشته و دانشگاه مد نظر، بیان و با مدارک ضمیمه، اثبات کنید.

 

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

پیکاپ ویزا.ویزای موقت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.