LSAT:

اگر قصد رفتن به دانشکده حقوق را دارید باید در این آزمون پیروز شوید.
این آزمون برای پذیرش بیشتر دانشکده های حقوق لازم است و چهار بار در سال ارائه می شود. دانشکده های ممتاز به دنبال نمرات نزدیک به حد عالی (مثلا صدو هفتاد از صدوهشتاد) می باشند بنابراین اگر قصد دانشکده های عالی را دارید نمرات عالی هم باید داشته باشید.این آزمون شامل چهار بخش اصلی منطق، منطق تحلیلی، درک مطلب و یک مقاله می باشد.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

پیکاپ ویزا.ویزای موقت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.