علوم کامپیوتر در دانشگاههای آمریکا:

ده ها وشاید صدها نوع دوره دانشگاهی مربوط به رشته ی کامپیوتر در دانشگاههای آمریکا وجود دارد اما در میان آنها پنج رشته تحصیلی پایه ای وجود دارد: مهندسی کامپیوتر، مهندسی نرم افزار، علوم کامپیوتر، تکنولوژی اطلاعات و سیستمهای اطلاعات.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

پیکاپ ویزا.ویزای موقت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.