پنج انسان سرشناس:

تولستوی در ۸۲ سالگی کتاب «من نمی توانم ساکت باشم» را نوشت.

جرج برناردشاو در ۹۳ سالگی نمایشنامه «قصه های خارق العاده پند آموز» را نوشت.

پیکاسو در ۹۰ سالگی بهترین نقاشی هایش را کشید.

چرچیل در ۸۲ سالگی کتاب «تاریخ کشورهای انگلیسی زبان» را نوشت.

سامرست موام در ۸۴ سالگی کتاب «دیدگاه ها» را نوشت

«هیچوقت برای هیچی دیر نیست»

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

پیکاپ ویزا.ویزای موقت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.