دانشگاه های آمریکا و کانادا:

 هم اکنون در بیشتر دانشگاه های آمریکا و کانادا تعطیلات پیش از شروع ترم است. بسیاری از دانشگاه ها از اواسط آگست و برخی دیگر از اوایل سپتامبر ترم جدید را شروع می کنند. به همین دلیل، بسیاری از اساتید هم اکنون در تعطیلات به سر می برند و مرتب ایمیل های خود را چک نمی کنند. مناسب ترین زمان انجام مکاتبات یک یا دو ماه اول شروع ترم جدید می باشد. در نتیجه هم اکنون سی وی و وبسایت خود را آماده کرده و از ۲ هفته ی دیگر ایمیل زدن را شروع کنید.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

پیکاپ ویزا.ویزای موقت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.