اروپا و شینگن:

کشورهای سورمه ای: عضو اتحادیه اروپا و شینگن✅.
کشورهای بنفش: عضو شینگن✅ اما عضو اتحادیه اروپا❌.
کشورهای زرد: عضو اتحادیه اروپا✅ اما عضو شینگن❌.
بریتانیا و ایرلند: هیچکدام❌.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش و ویزای دانشجویی نیاز دارید

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.