دانشگاه کالیفرنیا در برکلی رنکینگ اول جهان در رشته شیمی را دارد.

این دانشگاه برترین دانشگاه جهان در رشته شیمی می باشد.از سال ۱۸۶۸ رشته شیمی را ارائه کرده است وبرنده ۱۳ جایزه نوبل در گروه شیمی بوده است.

 

پیکاپ ویزا.ویزای مو

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

قت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.