رزومه:

رزومه خوب، فرصت آفرین است. با رزومه خوب می توان، کارهای خوب، تحصیل خوب، شغل خوب پیدا کرد.
یک رزومه خوب باید:
اشکال گرامری و نوشتاری نداشته باشد
معمولا بیش از ۲ صفحه نباشد
مطالب زاید و اضافی نداشته باشد
بر اساس نیازی که نوشته شده است، طراحی و آماده شده باشد
اصلاح و به روز رسانی شده باشد
تایپ شده و از ارائه اطلاعات خصوصی در ان پرهیز شده باشد
به نیاز های اطلاعاتی و پرسش های احتمالی مصاحبه کننده توجه داشته باشد.

 

پیکاپ ویزا.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

ویزای موقت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.