شانس دریافت فاند:

 اعضاى هیئت علمى در بسیارى از دانشگاه ها، سالى یک بار در حوالى ماه مارچ جلساتى برگزار مى کنند و براى سال تحصیلى بعد تى اى ها را مشخص مى کنند. بدین ترتیب، شانس دریافت فاند به صورت تى اى در ترم اول تحصیل براى کسانى که براى ترم بهار اپلاى مى کنند نسبتا کمتر است. با این وجود این دانشجویان مى توانند ترم اول را با هزینه شخصى شروع کرده و سعى کنند از ترم دوم فاند دریافت کنند. شانس دریافت فاند در ترم دوم تحصیل به مراتب بالاتر از شانس دریافت آن از ابتدا مى باشد.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

پیکاپ ویزا.ویزای موقت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.