برنده لاتاری:

رزا دومینگز ۱۹ ساله از شهر ساکرامنتوی کالیفرنیا روی هم ۶۵۵,۵۵۵ هزار دلار در لاتاری برد.رُزا دومینگز ۱۹ ساله اولین بار ۵۵۵,۵۵۵ دلار برد. او این جایزه را برای یک بلیت ۵ دلاری که از خواربار فروشی یک پمپ بنزین خریده بود، برد. او چند روز بعد یک بلیت بخت آزمایی ۵ دلاری دیگر از پمپ بنزین دیگر خرید و این بار ۱۰۰ هزار دلار برد.

 

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

پیکاپ ویزا.ویزای موقت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.