رشته مردم شناسی:

مردم شناسی مطالعه نوع بشر است که مطالعه فرهنگ انسان کهن و یا امروزی را در بر می گیرد اما به آن محدود نمی شود. تخصص ها و گرایش ها در مطالعات مردم شناختی شامل مردم شناسی فرهنگی، زیست شناختی، فیزیکی، و پزشکی می شود. هر یک از این گرایش ها بر جنبه متفاوتی از جمعیت و فرهنگ بشری در دوره زمانی خاص متمرکز است. دریافت مدرک در رشته مردم شناسی ملزم پژوهش قابل توجهی است که از مطالعه قبایل کوچک باستانی تا جوامع بزرگ و پیچیده امروزی متغیر است.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

پیکاپ ویزا.ویزای موقت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.