جشن ١۵٠ سالگی کانادا:

کانادا ۵٠٠ میلیون دلار برای جشن ١۵٠ سالگی خرج میکند. بیش از ٧٠ درصد کانادایی ها فکر میکنند این بودجه سنگین نباید خرج جشن شود.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش و ویزای دانشجویی نیاز دارید

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.