آنتاریو کانادا:

تعدادی از مشهورترین موسسات آموزشی کانادا در انتاریو است که بسیاری از آنها در جنوب این استان قرار دارند. ۵ دانشگاه مشهور این استان،دانشگاه تورنتو، دانشگاه اتاوا، دانشگاه مک مستر، دانشگاه کوئینو دانشگاه واترلو جزو دانشگاه های شناخته شده در کل دنیا محسوب می شوند. انتاریو بیش از هر یک از استان ها و مناطق دیگر کانادا، پذیرای دانشجویان بین المللی است. کیفیت موسسات آموزشی این استان، اقتصاد پایدار، فرصت های شغلی و کیفیت زندگی در آنجا باعث جذب دانشجویان بین المللی شده است.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

 

پیکاپ و

یزا.ویزای موقت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.