بریتانیا

 حقوق شروع: ۲۱،۰۰۰ پوند به نقل از Prospects

 حقوق سطح متوسط: ۲۶،۵۰۷ پوند

 حقوق بالاترین سطح: ۵۷،۹۳۱ پوند به بالا

آمریکا

حقوق شروع: ۴۷،۳۵۴ دلار

 حقوق سطح متوسط: ۶۲،۴۳۳ دلار

 حقوق بالاترین سطح: ۹۵،۹۷۹ دلار

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

پیکاپ ویزا.ویزای موقت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.