دریافت بورسیه:

یکى از پرتکرارترین سوالاتى که دوستان مطرح مى کنند این است که شرایط اخذ بورسیه چیست!؟

 جواب: شرط اخذ اکثر بورسیه ها این است که شما از افراد دیگرى که براى دریافت همان بورسیه اپلاى کرده اند بهتر باشید!! همین!
حال هرچه معدلتان بالاتر باشد، نمرات زبانتان بهتر باشد، مقالات بهتر و بیشترى چاپ کرده باشید، شانس تان بیشتر مى شود.
بدین ترتیب اگر معدل شما ١٩ هم باشد نمى توان ١٠٠٪‏ مطمئن بود که شما یک بورسیه خاص را دریافت مى کنید و برعکس با معدل پایین هم ممکن است بتوانید بورسیه دریافت کنید.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

پیکاپ ویزا.ویزای موقت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.